เพลินบิวตี้


" THA-IS เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำวัตถุดิบทางธรรมชาติ ตามมนต์เสน่ห์ของความเป็นไทย
สูตรชาววังซึ่งไม่มีสารตกค้าง 100% มาผสมผสานกับรสนิยมของคนรุ่นใหม่ สู่สากล ได้อย่างลงตัว"“ THA-IS เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำวัตถุดิบทางธรรมชาติ ตามมนต์เสน่ห์ของความเป็นไทย
สูตรชาววังซึ่งไม่มีสารตกค้าง 100% มาผสมผสานกับรสนิยมของคนรุ่นใหม่ สู่สากล ได้อย่างลงตัว ”


ผลิตภัณฑ์อาบน้ำ
THA-is คือผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลความสวยความงาม
ที่มีคุณภาพดีที่สุด พร้อมส่งต่อคุณค่าของสารสกัด
จากธรรมชาติ ซึ่งอยู่ใน 5 ผลิตภัณฑ์ของเรา คือ
เจลอาบน้ำ สบู่ สครับ แชมพูและครีมนวดผม
ผลิตภัณฑ์อาบน้ำ


THA-IS คือผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลความสวยความงาม
ที่มีคุณภาพดีที่สุด พร้อมส่งต่อคุณค่าของสารสกัด
จากธรรมชาติ ซึ่งอยู่ใน 5 ผลิตภัณฑ์ของเรา คือ
เจลอาบน้ำ สบู่ สครับ แชมพูและครีมนวดผม


ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย

คนไทยเป็นคนช่างคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเรือนร่างของ
ตนเอง THI-IS จึงได้นำส่วนผสมที่ดีที่สุดมาใส่ในผลิตภัณฑ์
2 ผลิตภัณฑ์คือโลชั่นและแฮนด์ครีม
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย


คนไทยเป็นคนช่างคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเรือนร่างของ
ตนเอง THI-IS จึงได้นำส่วนผสมที่ดีที่สุดมาใส่ในผลิตภัณฑ์
2 ผลิตภัณฑ์คือโลชั่นและแฮนด์ครีม


สวยได้จากภายใน ด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ